2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika

Kategória: Učebné odbory Uverejnené: streda, 18. september 2013

Stručný popis predmetov.

Profil absolventa:

Absolvent učebného odboru elektromechanik úžitkovej techniky je kvalifikovaný pracovník  so širokým odborným profilom, schopný samostatne   vykonávať odborné technické a technologické činnosti  v  odvetví elektrotechniky. Absolvent vie urobiť základné elektroinštalačné práce, elektroopravy, údržbu elektrických strojov a zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy používať meracie prístroje, aplikovať ich v praxi a vyhodnotiť výsledky týchto meraní používať štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, základné elektrotechnické predpisy, zásady ochrany pred účinkami elektrického prúdu.

Návštevy: 1333

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.