3661 H murár

Kategória: Učebné odbory Uverejnené: streda, 18. september 2013

Charakteristika odboru:

Absolvent získal vedomosti orientovať sa v projektovej  dokumentácii svojho odboru,  vie kresliť jednoduché náčrty stavebných konštrukcií. Naučil sa zvoliť správne technologické postupy. Pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie z nich zhotoviť stavebné monolitické, murované a montované konštrukcie. Všeobecným vzdelaním získal predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre permanentné vzdelávanie, prípadne nadstavbové štúdium. Pozná zásady ochrany zdravia, životného prostredia a bezpečnosti práce.

Prečítané: 788x

Hľadať