INFO pre maturantov

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: utorok, 05. máj 2015

Centrum vedecko-technických informácií SR - Školské výpočtové stredisko Banská Bystrica zverejnilo výsledky EČ Maturitnej skúšky 2015. Prístupné budú po prihlásení do IŽK (http://soshe.edupage.org) dňa 5. mája 2015. Zároveň budú sprístupnené aj výsledky PFIČ MS 2015.

Robot NAO už 2x u nás

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: nedeľa, 12. apríl 2015

Veľká noc

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 01. apríl 2015

Cestou k úspechu

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 08. apríl 2015

V dnešnej dobe nie je každodenným pravidlom, že študenti majú možnosť spojenia teórie s praxou vo svojom študijnom odbore. Túto možnosť nám sprostredkovala IT spoločnosť T-Systems Slovakia sídliaca v Košiciach a 8.4.2015 privítala takmer päťdesiatku študentov. Nádejní IT odborníci z SOŠ polytechnickej v Humennom (odbor informačné a sieťové technológie) zažili realitu druhej najväčšej firmy na východnom Slovensku. Oboznámili sa nielen s prevádzkou či portfóliom nadnárodnej spoločnosti, ale aj možnosťou zamestnania sa a využitia potenciálu získaného strednou školou.

Návšteva pôsobila na študentov motivačne nielen z odborného, ale aj z možného  spoločenského postavenia IT odborníka.

 Ing. Anton Bača

MVP

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: štvrtok, 26. september 2013

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho procesu" je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia (pre žiakov menej memorovania, zaujímavejšie a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie možnosti na sebarealizáciu a nový systém kariérneho rastu). V praxi to znamená prípravu nového digitálneho obsahu pre modernizáciu vzdelávania učiteľov základných škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

Výzva č. OPV/K/RKZ/NP/2008-4

Zrkadlové projekty
Cieľ: Konvergencia (celé územie SR, okrem BK), kód projektu: 26110130084
Cieľ: Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (BK), kód projektu: 26140130014

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekty sú spolufinancované zo zdrojov EU

ESF logo

Viac na http://www.modernizaciavzdelavania.sk

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.