Deň PSK

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 17. október 2018

Európsky deň jazykov

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 03. október 2018

Deň 26. september bol vyhlásený za Európsky deň jazykov. Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do aktivít konaných v tento deň. Tohto roku sme sa vybrali so žiakmi 3. A triedy, odbor IST, do mesta urobiť menší prieskum, aby sme zistili ako sú na tom ľudia s používaním cudzích jazykov a taktiež, aby sme dali do povedomia ľudí Európsky deň jazykov.

Ako sme predpokladali, len zopár ľudí z tých, čo sme oslovili, počulo o Európskom dni jazykov. Väčšia časť opýtaných ľudí ovládala nejaký cudzí jazyk, najčastejšie to bola angličtina, ruština, ale aj nemčina, čeština, poľština či francúzština. Dozvedeli sme sa, že asi polovica opýtaných ľudí využíva cudzí jazyk reálne v živote, najčastejšie v práci, na dovolenke, na internete, pri hraní hier alebo pri komunikácii s príbuznými zo zahraničia. Nielen ľudia pracujúci v zahraničí, ale aj ľudia pracujúci na Slovensku využívajú pri svojej práci cudzí jazyk. Stretli sme napríklad taxikára a policajta, ktorí nám porozprávali o situáciách, v ktorých boli nútení rozprávať cudzím jazykom.

Chceme sa poďakovať všetkým osloveným, ktorí boli ochotní podeliť sa s nami o svoje názory a skúsenosti.

Mgr. Emília Chomaničová

Európsky týždeň športu

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: pondelok, 24. september 2018

Dňa 20.09.2018 sa na SOŠ polytechnickej v Humennom v rámci Európskeho týždňa športu uskutočnil pre žiakov 3. a 4. ročníka medzitriedny futbalový turnaj. Najúspešnšjším družstvom boli žiaci IV.C triedy, ktorí zvíťazili vo všetkých zápasoch. Žiaci 1. a 2. ročníka v rámci tohto dňa zúčastnili cvičenia na ochranu života a zdravia v lesoparku Hubkova.

Voľby do rady školy

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: pondelok, 01. október 2018

Rada školy oznamuje:

 Dňa 11. októbra 2018 o 14:30 sa uskutoční voľba zástupcu z radu rodičov a z radu žiakov do Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Štefánikova 1550/20, Humenné 066 01.

 Voľba zástupcu z radu rodičov sa uskutoční počas triednych aktívov v príslušných triedach tajným hlasovaním prostredníctvom volebných lístkov. Výsledné poradie úspešných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných hlasov. Vyhlásenie výsledkov bude oznámené prostredníctvom školského rozhlasu počas triednych aktívov volebnou komisiou.

 Mgr. Miriama Krišková

predseda RŠ

Medzi urýchľovačmi v Cerne v Ženeve

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: pondelok, 27. august 2018

V júni, keď sa študentom zaparujú aj posledné mozgové závity, som sa súcitne s nimi vybrala na študijný pobyt v Cerne. Pri vypisovaní prihlášky som ani nedúfala, že by to mohlo vyjsť, a tak na radosť moju (samozrejme aj študentov J) som po pozitívnom maile začala baliť.

Plná očakávania som v Košiciach nastupovala do autobusu, kde som okrem našej sprievodkyne, doc. Zuzany Ješkovej, poznala iba jednu cestujúcu. Cestou po Slovensku sme zaplnili autobus a v nočných hodinách prešli Rakúsko aj Nemecko. Ráno nás už vítalo Švajčiarsko. Aby sa nám cesta nezdala príliš dlhá, zastavili sme sa v Technorame (švajčiarskom prírodovedeckom centre). Príjemne namotivovaní sme po pár hodinách odchádzali na poslednú časť našej cesty. Sprevádzaní ženevským jazerom sme unavení, ale spokojní dorazili do cieľa. CERN. Čakal nás tam veľmi príjemný sprievodca Jeff Wiener, ktorý na rozdiel od nás  mal počas celého nášho pobytu energie na rozdávanie. Po príchode nás zoznámil s programom aj areálom a už sme sa tešili na postele.

Celý týždeň pozostával z troch prednášok predpoludním a troch exkurzií popoludní. Program bol veľmi pestrý, veľa sme videli a veľa sa naučili. Mali sme prednášky o urýchľovačoch, hlavne o najväčšom z nich LHC, ktorý má dĺžku takmer 27 km a skladá sa z 9500 magnetov dĺžky 16 m umiestnených v tuneli 100 m pod zemou. V magnetoch sú urýchľované dva protichodné zväzky protónov. Tieto zväzky sa križujú (zrážajú) na štyroch miestach. Tam sa nachádzajú detektory ATLAS, ALICE, CMS a LHCb, ktoré odhaľujú známe častice, prípadne objavia neznáme. Cern sa môže pýšiť rôznymi objavmi (niektoré vznikli úplne náhodou). Najväčším bol WEB. Ďalšími nemenej dôležitými sú napr. počítačová tomografia, zubný röntgen, detektory na colniciach a iné.

Všetci, ktorí nás tam sprevádzali a prednášali nám, boli veľmi milí a srdeční. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám spríjemňovali pobyt, mnohí vo svojom voľnom čase. Cítili sme sa veľmi príjemne. Cestou domov sme ešte navštívili francúzske Alpy – centrum Chamonix. Tam sme sa vláčikom vyviezli popri Mont Blancu na ľadovec Mer de Glace. Aj keď sa už každý tešil domov, ďalší takýto študijný pobyt by určite nikto neodmietol.

Mgr. Mária Bačová

Fotogaléria

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.