3692 M geodézia, kartografia a kataster

Kategória: Študijné odbory Uverejnené: streda, 18. september 2013

                Študijný odbor geodézia, kartografia a kataster  je určený chlapcom aj dievčatám. V tomto študijnom odbore sa pripravujú stredoškolsky vzdelaní zememerači.

Absolventi odboru majú široké spektrum možností uplatnenia sa v oblasti geodézie, kartografie, stavebnej geodézie, pozemkovej evidencie na katastrálnom úrade v štátnej správe. Žiaci tohto odboru získavajú poznatky zo všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, ktorými sú najmä geodézia, mapovanie, počítačová grafika, pozemkové právo, geodetické výpočty, fotogrametria, geografické informačné systémy, aktualizácia geodetických informácií a pod.. Taktiež žiaci získavajú praktické vedomosti na odbornej praxi, na ktorej sa učia pracovať v teréne s geodetickými pomôckami a prístrojmi.

Absolventi odboru geodézia, kartografia a kataster sa môžu uplatniť v oblasti geodézie, kartografie, poľnohospodárstva a stavebníctva, pri budovaní a údržbe bodových polohových a výškových polí, pri mapovaní polohopisných a výškopisných prácach, pri evidencii nehnuteľností, pri pozemkových úpravách, tvorbe a spracovávaní geografických informačných systémov a podobne. Absolventi, ktorí majú záujem o vysokoškolské štúdium, majú možnosť pokračovať v štúdiu odboru geodézia a kartografia na technických univerzitách a prírodovedeckých fakultách.

Absolvent  tohto študijného odboru má prehľad o vedecko-technickom rozvoji so zreteľom na  svoje povolanie a chápe vzdelávanie ako celoživotný proces.

ŠkVP platný od 1.9.2015.

Prezentácia odboru. Leták.

Návštevy: 2865

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.