3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Kategória: Študijné odbory Uverejnené: streda, 18. september 2013

Absolvent je so svojimi odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň je pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou, údržbou a opravami zdravotných inštalácií, ústredného vykurovania a plynovodov. Vie zhotoviť a čítať stavebné výkresy, používať vhodné materiály, samostatne pracovať, viesť pracovný kolektív, pracovať aj ako živnostník, používať príslušné normy a inú technickú literatúru. Pozná význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia v stavebníctve. Všeobecné vzdelanie je predpokladom pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre ďalšie vzdelávanie v odbore i prípadné vysokoškolské štúdium.

ŠkVP platný od 1.9.2015.

Návštevy: 2617

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.