3656 K operátor stavebnej výroby

Kategória: Študijné odbory Uverejnené: streda, 18. september 2013

Absolvent je so svojimi odbornými a teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami  pripravený samostatne vykonávať činnosti stredných technicko – hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe, v projekcii. Zároveň je pripravený na kvalifikované vykonávanie manuálnych odborných činností, ktoré súvisia s realizáciou výstavby. Vie zhotoviť a čítať stavebné výkresy, vykonávať stavebné úpravy, používať vhodné stavebné materiály, pracovať s geodetickými pomôckami a prístrojmi,  používať príslušné normy a inú technickú literatúru. Pozná zásady prípravy a organizácie pracoviska, princípy podnikateľskej činnosti, zásady kontroly kvality stavebných prác, význam a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 ŠkVP platný od 1.9.2015.

Návštevy: 2694

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.