2447 K mechanik hasičskej techniky

Kategória: Študijné odbory Uverejnené: streda, 18. september 2013

ŠkVP platný od 1.9.2015. Stručný popis predmetov.

Charakteristika absolventa:

Absolvent študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej techniky je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný uplatniť sa na úseku požiarnej ochrany. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach, s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky. Ovláda ručné spracovanie technických materiálov. Vie robiť zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej a tímovej práce.  Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností mu umožňuje aj naďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom študijnom odbore. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom (ruskom), riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list, maturitné vysvedčenie a vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5.

Návštevy: 4108

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.