Výchovné poradenstvo

Kategória: Koordinátori Uverejnené: utorok, 10. september 2013

Výchovný poradca:       Ing. Jozef Vaško

Číslo tele.:                   057/7762558

E-mail :                        Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Aprobácia:                   odborné predmety - strojárstvo

Plán konzultačných hodín

Po dohode s vedením školy sú konzultačné hodiny výchovného poradcu v školskom roku 2017/2018 určené nasledovne:

Párny týždeň: utorok 9:20 - 11:05 hod.

Nepárny týždeň: streda 09:20 - 11:05 hod.

V prípade vážnych akútnych problémoch sa môžete na výchovného poradcu obrátiť kedykoľvek počas pracovnej doby.

Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2017/2018 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu učiteľ – žiak, zvýšenie právneho vedomia žiakov a kariérového poradenstva.

Plán práce pre školský rok 2017/2018 je vymedzený na tieto základné činnosti:

·       poradenská činnosť- v spolupráci s triednymi učiteľmi vyhľadávanie žiakov s problémami vo výchove a vývine osobnosti, zabezpečuje pre nich výchovné a výchovno-poradenské aktivity, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu,

·       konzultačná činnosť- byť nápomocným pri formovaní osobností žiakov,zamerať sa na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov , poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

·       koordinačná činnosť– zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami, rodičmi, psychológom, ÚPSVaR a políciou. Existuje predstava o vytvorení takzvanej otvorenej školy, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. Škola teda žiakovi neposkytuje len vzdelanie, ale žiak a jeho rodičia môžu stráviť voľný čas v jej priestoroch formou športu alebo zábavy

 

Návštevy: 715

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.