Oznam

Kategória: Na_stránku Uverejnené: streda, 29. november 2017

Podľa §150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

uvoľňujem

žiakov školy z teoretického a praktického vyučovania v dňoch 30.11. a 1.12. 2017 z prevádzkových dôvodov.

Prečítané: 193x

Hľadať