Ďalšie moduly akademicého programu

Kategória: Cisco Uverejnené: štvrtok, 26. september 2013

Bezpečnosť počítačových sietí
Je určený pre špecializované štúdium počítačových sietí (nutnou podmienkou je úspešné ukončenie prvej etapy štúdia na úrovni certifikácie CCNA). V rámci kurzu sa študenti zaoberajú návrhom a implementáciou bezpečnostných riešení, ktoré zredukujú riziko straty a zraniteľnosti počítačovej siete. Kurz kombinuje praktickú a teoretickú prípravu. Dĺžka kurzu je 50 hodín praktických cvičení a približne rovnaký rozsah štúdia teórie.
Zameranie kurzu je nasledovné:

 • návrh a riadenie bezpečnostných procedúr;
 • bezpečnostné technológie, produkty a riešenia;
 • firewall a návrh, implementácia, konfigurácia a údržba bezpečného smerovača;
 • implementácia AAA použitím smerovačov a firewall-ov;
 • implementácia VPN použitím smerovačov a firewall-ov.

Tento kurz pripraví študentov na oblasť označovanú ako „Managing Cisco Network Security – MCNS“ a „Cisco Secure PIX Firewall Advanced – CSPFA“. Tieto skúšky tiež platia ako príprava na Cisco Certifief Security Professional (CCSP).


Úvod do technológií bezdrôtových sietí
Študenti sa oboznámia s problematikou návrhu a implementácie bezdrôtových LAN sieti a s riešením prevádzkových problémov v týchto sieťach. Kurz je obsahovo zameraný na prehľad o technológiách, bezpečnosti a návrhu bezdrôtových LAN sieti. Získané vedomosti zahŕňajú:

 • návrh logickej bezdrôtovej LAN siete pre bezdrôtových užívateľov v súčinnosti so štandardom IEEE 802.11.;
 • demonštrovať znalosť teórií ohľadne faktorov, ktoré ovplyvňujú WLAN (vrátane EM spektra, prenosu rádiových vĺn, modulačných techník a frekvenčnému a kanálovému využitiu bezdrôtových technológií);
 • inštalácia WLAN so zariadeniami Cisco a príslušnými anténami, ktoré spĺňajú požiadavky na mobilitu a priepustnosť;
 • nastavenie hardvéru a konfigurácia softvéru bezdrôtových Cisco produktov vrátane bezpečnosti použitím WEP, Cisco LEAP a 802.1x protokolov;
 • vylepšenie bezdrôtových produktov a riešenie problémov použitím diagnostických nástrojov a príkazového riadku.

Úvod od informačných technológií I: Technické a programové prostriedky počítačových systémov
Kurz oboznámi študentov so súčasnými informačnými technológiami a dátovou komunikáciou. Tento 70 hodinový kurz v podmienkach laboratória naučí študentov postaviť počítač z jednotlivých komponentov a inštalovať operačné systémy (MS Windows, LINUX).
Po úspešnom absolvovaní študenti získavajú „IT Essentials PC Hardware and Software Certificate of Completion“ a budú pripravený na certifikačný test CompTIA A+, pričom budú mať vedomosti o tom ako:

 • postaviť počítač, inštalovať základnú dosku, disketové a diskové mechaniky, CD-ROM a grafické karty;
 • inštalovať a riadiť operačný systém MS Windows;
 • pridávať periférne a multimediálne zariadenia;
 • vytvoriť lokálnu sieť, pracovať so sieťovými protokolmi a s TCP/IP;
 • pripojiť počítač k lokálnej sieti a k internetu.

V prípade že študent absolvoval IT Essentials I: PC Hardware and Software bude pripravený na certifikačný test CompTIA Server+.


Úvod do informačných technológií II.: Sieťové operačné systémy
Kurz je úvodom do viac - užívateľských a viac - úlohových operačných systémov. Dĺžka tohto kurzu je 70 hodín. Obsahuje prehľad charakteristických vlastností operačných systémov Linus, MS Windows .
Študenti sa naučia inštalácii týchto operačných systémov, bezpečnostným procedúram, zálohe systému a vzdialenému prístupu.
Po úspešnom absolvovaní študenti získajú „Certificate of Completion“ pre IT Essentials II: „Network Operating Systems“ a budú mať vedomosti o:

 • inštalačných procedúrach pre Linux a MS Windows 2000;
 • procedúrach pre sieťovú bezpečnosť operačného systému;
 • sieťových štandardoch, protokoloch, topológiách, médiách a zariadeniach;
 • zálohovaní a vzdialenom prístupe k operačnému systému;
 • riadení a optimalizácii sieťového operačného systému.

V prípade absolvovania kurzu IT Essential II: Network Operating Systém je študent pripravený na certifikačný test CompTIA Linux+.

Návštevy: 643

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.