Cisco Networking Academy

Kategória: Cisco Uverejnené: štvrtok, 26. september 2013

Cisco Networking Academy ("sieťová akadémia Cisco") je vzdelávací program, cieľom ktorého je výchova odborníkov pre navrhovanie, budovanie a správu počítačových sietí. Je zameraný na princípy a metódy navrhovania, budovania a údržby počítačových sietí pre potreby malých aj veľkých miestnych i nadnárodných organizácií a spoločností. Ponúka komplexné spektrum kurzov pre začiatočníkov a pokročilých, od inštalácie kábeláže až po komplexné návrhy zložitých sietí a subsietí.

Tento vzdelávací program, ktorý sa teraz začína rozširovať po celom svete, je spoločným projektom miestnych vzdelávacích inštitúcií a spoločnosti Cisco Systems, ktorá v oblasti sieťových technológií zaujíma vedúce svetové postavenie.
Po naštudovaní potrebnej teórie z dodaných študijných podkladov sa študenti v prostredí laboratória môžu pri navrhovaní a sprevádzkovaní lokálnych a rozľahlých počítačových sietí na simulovaných reálnych situáciách prakticky oboznámiť so základnými stavebnými kameňmi dnešných globálnych informačných sietí.

Štúdium, rozdelené na osem semestrov, zahŕňa úplné vzdelanie v oblasti dátových a počítačových komunikácií a poskytne študentom teoretické a praktické vybavenie, potrebné na zloženie skúšky Cisco Certified Networking Associate po absolvovaní prvých štyroch a Cisco Certifield Networking Professional po absolvovaní ďalších štyroch semestrov štúdia CNAP. Zložením tejto skúšky sa im okamžite otvárajú možnosti kvalifikovanej a dobre platenej práce a možnosti ďalšieho štúdia. Absolventi CNA môžu potom pracovať ako sieťoví odborníci či správcovia sietí. Skúsenosti z krajín, v ktorých výučba už prebieha, ukazujú, že po absolventoch CNA je vzhľadom na úroveň ich znalostí a schopností značný dopyt.

Návštevy: 667

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.