Domov

Deň otvorených dverí

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 25. október 2017

Pedagogickí

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: utorok, 24. október 2017
    Meno a priezvisko    Pracovná pozícia  E-mail
    Ing. Anton Švelta   Riaditeľ
riaditel @ soshe . sk
    Ing. Marián Bálint   Zástupca
balint @ soshe . sk
    Ing. Ján Havrilčák   Zástupca
zastupca @ soshe . sk
    Ing. Anton Bača   Triedny učiteľ: IV.A
anton . baca @ soshe . sk
    Mgr. Mária Bačová   Triedna učiteľka: III.A
maria.bacova @ soshe . sk
    Ing. Eva Baková   Triedna učiteľka: II.C
eva . bakova @soshe.sk      
    Mgr. Marek Bálint   Majster
marek . balint @ soshe . sk
    Ing. Ľubomír Černega   Triedny učiteľ: III.D
lubomir . cernega @ soshe . sk
    Mgr. Miroslava Činčárová   Triedna učiteľka: III.B
miroslava . kimakova @ soshe . sk
    Ing. Lucia Gališinová   Triedna učiteľka: I.B
lucia . galisinova @ soshe . sk
    Ing. Eva Gavronová   Triedna učiteľka: II.B
eva . gavronova @ soshe . sk
    Ing. Dana Habaľová   Učiteľka
dana . habalova @ soshe . sk
    Ing. Anežka Hrešková   Triedna učiteľka: IV.B
anezka . hreskova @ soshe . sk
    Mgr. Emília Chomaničová   Učiteľka
emilia . chomanicova @ soshe . sk
    Mgr. Nataša Ištvanová   Triedna učiteľka: III.C
natasa . istvanova @ soshe . sk
    Bc. Martin Karas   Majster
martin . karas @ soshe . sk
    Bc. Miloš Kováč   Majster
milos . kovac @ soshe . sk
    Mgr. Miriama Krišková   Triedna učiteľka: I.A
miriama . kriskova @ soshe . sk
    Ing. Jana Macejková   Majsterka
jana . macejkova @ soshe . sk
    PaedDr. Alena Matejková   Učiteľka
alena . matejkova @ soshe . sk
    Jaroslav Murnik   Majster
jaroslav . murnik @ soshe . sk
    Jozef Pňakovič   Majster
jozef . pnakovic @ soshe . sk
    Ing. Anna Sabolová   Triedna učiteľka: II.A
anna . sabolova @ soshe . sk
    Ladislav Salák   Majster
ladislav . salak @ soshe . sk
    Marián Savkanič   Majster
marian . savkanic @ soshe . sk
    Mgr. Marián Serbák   Triedny učiteľ: I.C
marian . serbak @ soshe . sk
    Ing. Martin Širý   Učiteľ
martin . siry @ soshe . sk
    Bc. Jozef Taňkoš   Majster
jozef . tankos @ soshe . sk
    Bc. Pavol Taňkoš   Majster
pavol . tankos @ soshe . sk
    Mgr. Lenka Turcovská   Triedna učiteľka: IV.C
lenka . turcovska @ soshe . sk
    Ing. Jozef Vaško   Triedny učiteľ: I.D
jozef.vasko @ soshe . sk
    Ing. Marcel Volohda   Učiteľ
marcel . volohda @ soshe . sk

Krúžková činnosť

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: utorok, 24. október 2017
  

Zoznam krúžkov

  Názov     
  Angličtina v každodenných situáciach    
  Hasičský šport    
  Komunikačný krúžok    
  Konverzácia v anglickom jazyku    
  Mladý elektrotechnik    
  Nové trendy v stavebníctve    
  Novinky v technológiach    
  Siete v praxi    
  Svet automobilov    
  Športový    
  Učíme sa programovať    
  Z každého rožku trošku    
 

Hľadať