Na_stránku

Žiaci SOŠ polytechnickej na FBI

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 24. február 2016

Dňa 5.2.2016 sa žiaci maturitného ročníka v študijnom odbore mechanik hasičskej techniky zúčastnili na Dni otvorených dverí, ktorý usporiadala Fakulta bezpečnostného inžinierstva (FBI) Žilinskej univerzity.  Žiaci, ktorí plánujú po maturite pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole, mali možnosť oboznámiť sa s podmienkami a možnosťami vysokoškolského štúdia, s uplatnením absolventov v praxi, s priestorovým a materiálnym vybavením školy a mnohými ďalšími informáciami.

Fakulta ponúka zaujímavý študijný program. Budúci bakalári a inžinieri si môžu vybrať z odborov bezpečnostný manažment, bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry, krízový manažment alebo záchranné služby. 

Čítať ďalej: Žiaci SOŠ polytechnickej na FBI

JAZYKOVÁ OLYMPIÁDA, KATEGÓRIA 2D, 26. ročník

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: pondelok, 21. december 2015

V dňoch 3. a 4. decembra 2015 sa na našej škole konali školské kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku, ktorých  sa zúčastnili žiaci prvých až štvrtých ročníkov študijných odborov SOŠ polytechnickej v Humennom.

Čítať ďalej: JAZYKOVÁ OLYMPIÁDA, KATEGÓRIA 2D, 26. ročník

Slávnostné odovzdávanie stužiek 2015

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: utorok, 15. december 2015

Jedenásty december 2015 sa stal slávnostným dňom pre študentov, ktorí v tomto školskom roku končia štúdium na Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom.

Z rúk svojich triednych učiteľov a majstrov odborného výcviku prevzali v prekrásnom prostredí humenského kaštieľa stužky ako symbol dospelosti. Modré stužky prebrali žiaci trojročných učebných odborov autoopravár - mechanik a murár. Zelené stužky zasa študenti štvorročných študijných odborov informačné a sieťové technológie, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebno-inštalačných zariadení,  mechanik hasičskej techniky a odboru geodézia, kartografia a kataster. Ich prebratie potvrdili svojim podpisom do kroniky mesta Humenné.

Čítať ďalej: Slávnostné odovzdávanie stužiek 2015

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.