Na_stránku

28. ročník olympiády v anglickom jazyku

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 06. december 2017

Dňa 15. 11. 2017 sa uskutočnilo na SOŠ polytechnickej v Humennom školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 24 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil Štefan Rapčo z triedy 3. A, na druhom mieste sa umiestnil Denys Anatolijovič Brezňak z triedy 3. A a na treťom mieste sa umiestnil Pavel Poprík z triedy 4. A. Títo žiaci boli odmenení darčekovými poukážkami v hodnote 10 eur. Žiak Štefan Rapčo, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, postupuje do obvodného kola olympiády. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom gratulujeme a postupujúcemu prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy na obvodom kole.

Mgr. Chomaničová Emília, dňa 6. 12 2016 v Humennom

Deň otvorených dverí

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: pondelok, 27. november 2017

V piatok 24.11.2017 sa na Strednej odbornej škole polytechnickej v Humennom uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program spojený s prehliadkou učební teoretického vyučovania a dielní odborného výcviku.

V školskom roku 2018/2019 budú mať záujemcovia o štúdium možnosť vybrať si zo štvorročných študijných odborov mechanik hasičskej techniky, operátor stavebnej výroby, mechanik stavebnoinštalačných zariadení, informačné a sieťové technológie a opäť aj odbor geodézia, kartografia a kataster. Zaujímavé sú aj trojročné učebné odbory murár, technicko-administratívny pracovník a elektromechanik – úžitková technika. Učebné odbory technicko-administratívny pracovník a elektromechanik – úžitková technika sú nedostatkové, preto študenti majú možnosť získať počas celého štúdia motivačné štipendium v prípade, že ich priemer známok neprekročí hodnotu 3,0.

Študentom ďalej ponúkame možnosť získať medzinárodné certifikáty Cisco a Mikrotik Academy, vykonávať prax v hasičskom zbore, servisoch a rôznych firmách.

VIDEO ZÁZNAM    

VIDEO ZÁZNAM 2

IBobor na SOŠ polytechnickej

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: štvrtok, 23. november 2017

V dňoch 6. a 7.11.2017 sa žiaci našej školy zapojili do informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách:

17 žiakov I. a II. ročníka študijného odboru IST v kategórii Junior. V tejto kategórii súťažilo spolu 7775 žiakov zo Slovenska. Nad celoslovenským priemerom (33,59 bodu z 80) sa umiestnili žiaci Enrik Hotovčin, Tomáš Palenčík, Jozef Labon, Kamil Holinka a Patrik Bobaľa, všetci z 2.A. a Martin Dráb z 1.A.  Ďalej 18 žiakov III. ročníka, tiež študijný odbor IST, súťažilo v kategórii Senior. V tejto kategórii bolo spolu 4716 žiakov zo Slovenska. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci Štefan Rapčo, Šimon Porvazník a Peter Šulák z 3.A. Nad celoslovenským priemerom (40,81 bodu z 80) sa umiestnili aj nasledujúci žiaci 3.A Štefan Barančík, Ondrej Seč, Denys Breznyak, Myroslav Khovanets a Jakub Murník. Všetkým zúčastneným gratulujeme k odvahe súťažiť.

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.