Na_stránku

Deň PSK

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 17. október 2018

Európsky deň jazykov

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: streda, 03. október 2018

Deň 26. september bol vyhlásený za Európsky deň jazykov. Naša škola sa už niekoľko rokov zapája do aktivít konaných v tento deň. Tohto roku sme sa vybrali so žiakmi 3. A triedy, odbor IST, do mesta urobiť menší prieskum, aby sme zistili ako sú na tom ľudia s používaním cudzích jazykov a taktiež, aby sme dali do povedomia ľudí Európsky deň jazykov.

Ako sme predpokladali, len zopár ľudí z tých, čo sme oslovili, počulo o Európskom dni jazykov. Väčšia časť opýtaných ľudí ovládala nejaký cudzí jazyk, najčastejšie to bola angličtina, ruština, ale aj nemčina, čeština, poľština či francúzština. Dozvedeli sme sa, že asi polovica opýtaných ľudí využíva cudzí jazyk reálne v živote, najčastejšie v práci, na dovolenke, na internete, pri hraní hier alebo pri komunikácii s príbuznými zo zahraničia. Nielen ľudia pracujúci v zahraničí, ale aj ľudia pracujúci na Slovensku využívajú pri svojej práci cudzí jazyk. Stretli sme napríklad taxikára a policajta, ktorí nám porozprávali o situáciách, v ktorých boli nútení rozprávať cudzím jazykom.

Chceme sa poďakovať všetkým osloveným, ktorí boli ochotní podeliť sa s nami o svoje názory a skúsenosti.

Mgr. Emília Chomaničová

Voľby do rady školy

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: pondelok, 01. október 2018

Rada školy oznamuje:

 Dňa 11. októbra 2018 o 14:30 sa uskutoční voľba zástupcu z radu rodičov a z radu žiakov do Rady školy pri Strednej odbornej škole polytechnickej, Štefánikova 1550/20, Humenné 066 01.

 Voľba zástupcu z radu rodičov sa uskutoční počas triednych aktívov v príslušných triedach tajným hlasovaním prostredníctvom volebných lístkov. Výsledné poradie úspešných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných hlasov. Vyhlásenie výsledkov bude oznámené prostredníctvom školského rozhlasu počas triednych aktívov volebnou komisiou.

 Mgr. Miriama Krišková

predseda RŠ

Hľadať

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. Viac informácií TU.