Domov

Modelové zasadnutie Rady EÚ

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: štvrtok, 12. november 2015

Dňa 12.11.2015 sa v aule SOŠ polytechnickej uskutočnil jedinečný projekt s názvom Európa včera, dnes a zajtra. Cieľom podujatia bolo podnietiť záujem mladých ľudí o dianie v Európskej únii (EÚ) v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016. Projekt pozostával z úvodnej interaktívnej prezentácie, počas ktorej lektori predstavili študentom za ich aktívnej účasti históriu a súčasnosť EÚ.

Čítať ďalej: Modelové zasadnutie Rady EÚ

Štipendiá

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: štvrtok, 12. november 2015

Oznamujeme žiakom SOŠ polytechnickej, ktorí majú záujem poberať sociálne štipendium v školskom roku 2017/2018, aby o štipendium žiadali riaditeľstvo školy.

Tlačivo „Žiadosť o poskytnutie štipendia“ si môžu študenti vyzdvihnúť na ekonomickom úseku školy.

Podmienkou poberania sociálneho štipendia je:

1.)    predloženie kópie vysvedčenia za predchádzajúci šk. rok – priemer známok do 3,50

2.)    predloženie dokladov potvrdzujúcich oprávnenosť poberania štipendia:

z titulu hmotnej núdze,

- z titulu životného minima.

 Akékoľvek informácie týkajúce sa štipendií v školskom roku 2017/2018 Vám poskytne EKONOMICKÝ ÚSEK SOŠ polytechnickej.

 

Žiaci Strednej odbornej školy polytechnickej na hasičskom viacboji

Kategória: Na_stránku
Uverejnené: utorok, 27. október 2015

V piatok 16.10.2015  Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany  v Humennom usporiadal  súťaž vo všestrannej pripravenosti a činnosti kolektívov mladých hasičov - hru Plameň. Veľmi dobre si počínali aj žiaci SOŠ polytechnickej v Humennom,  keďže v dorasteneckej kategórii obsadili prvé tri miesta. Súťaže sa zúčastnilo celkom 18 družstiev mladších žiakov, starších žiakov a dorastencov. Študenti SOŠ polytechnickej dopĺňali aj rozhodcovský zbor, ktorý tvorili dobrovoľní hasiči -  rozhodcovia OV DPO. Riaditeľ SOŠ polytechnickej osobne poďakoval za reprezentáciu školy v študijnom odbore mechanik hasičskej techniky a za I. miesto v súťaži žiakom IV.D.

Hľadať